Risk manažment

Risk manažment spoločnosti a s tým spojené krytia rizík vyplývajúcich z podnikania predstavujú komplexný proces,ktorý by mal prebiehať v každej spoločnosti kontinuálne s cieľom v každom momente v čo najväčšej miere minimalizovať možné riziká podnikania vyplývajúce z neočákavaných udalostí. Pomerne veľkú časť týchto rizík je možné pokryť poistením a práve v tejto oblasti Vám ponúkame naše riešenia.

 
Znehodnotenie a strata majetku náhodnou udalosťou

druhy poistenia
Ušlý zisk následkom zničenia majetku a straty možnosti produkovať​

Zodpovednosť spoločnosti za spôsobené škody
Zodpovednosť spoločnosti za spôsobené škody
Zodpovednosť štatutárnych orgánov za chybné rozhodnutia​
Zodpovednosť štatutárnych orgánov za chybné rozhodnutia​

Poškodenie spoločnosti platobnou disciplínou
Poškodenie spoločnosti platobnou disciplínou odberateľov

... aby Vaše podnikanie nebolo hrou na náhodu