... aby Vaše podnikanie nebolo hrou na náhodu​

B&H Insurance

Spoločnosť B&H Insurance, s.r.o. pôsobí ako samostatný finančný agent – sprostredkovateľ poistenia a poskytovania úverov už od roku 2007. Svoje služby poskytujeme podnikateľským subjektom a fyzickým osobám. Kvalita poskytovaných služieb je postavená na štyroch základných pilieroch:

laptop, office, hand-3196481.jpg
Dlhoročné skúsenosti
meeting, workplace, team-5395615.jpg
Špecializácia zamestnancov
right, advocacy, lex-4703934.jpg
Odborné poradenstvo
starostlivosť o klienta
Starostlivosť o klienta

Naše služby

Audit súčasného poistenia
Návrh a výpočet poistných súm
Riziková analýza a príprava optimálneho poistného programu
Podpora a asistencia pri likvidácii poistných udalostí
Monitorovanie poisteného rizika a zabezpečenie potrebných zmien v poistnom krytí
Príprava a realizácia výberového konania poisťovne
naše služby
risk manažment

Risk manažment

Risk manažment spoločnosti a s tým spojené krytia rizík vyplývajúcich z podnikania predstavujú komplexný proces,ktorý by mal prebiehať v každej spoločnosti kontinuálne s cieľom v každom momente v čo najväčšej miere minimalizovať možné riziká podnikania vyplývajúce z neočákavaných udalostí. Pomerne veľkú časť týchto rizík je možné pokryť poistením a práve v tejto oblasti Vám ponúkame naše riešenia.

Znehodnotenie a strata majetku náhodnou udalosťou
Poškodenie zdravia zamestnancov
Zodpovednosť spoločnosti za spôsobené škody

Druhy poistenia​

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom všetky druhy neživotných poistení dostupných na slovenskom poistnom trhu. Jedná sa predovšetkým o:

Poistenie živelných rizík​
Poistenie krádeže a lúpeže​
Poistenie vandalizmu​
Poistenie elektroniky
Stavebné poistenie
Cestovné poistenie
Úrazové poistenie
Druhy poistenia

Naši partneri

WUSTENROT
AXA
CSOB
EUROPAISCHE
generali
GROUPAMA
HDI
komunalna
kooperativa
colonnade
METLIFE
MSIG
premium-insurance-company
union
uniqa
VUBL

Dokumenty na stiahnutie

Reklamačný poriadok​​​
Ochrana osobných údajov​