Naše služby

audit, auditor, analysis-4190944.jpg
Audit súčasného poistenia

Audit súčasného poistenia predstavuje analýzu existujúceho poistenia z hľadiska kvalitatívneho a cenového vrátane odporúčaní zmien v rozsahu poistenia, prípadnej zmeny poisťovateľa ako aj v stratégii riadenia rizika

financial, analytics, blur-2860753.jpg
Riziková analýza a príprava optimálneho poistného programu​

Široká ponuka poistných produktov vytvára potrebu podnikateľa selektovať poistenia, ktoré sú pre spoločnosť potrebné a reálne ohrozujú jej činnosť. Práve voľba správnych druhov poistenia s ohľadom na predmet podnikania je cieľom rizikovej analýzy.

money, coins, stack-2180330.jpg
Návrh a výpočet poistných súm

Správne ocenenie majetku a dostatočné určenie limitov plnenia poisťovní je základom bezproblémovej likvidácie prípadných poistných udalostí. Výpočet poistných súm by mal vychádzať z novej hodnoty majetku, ktoré je potrebné určiť tak, aby boli v súlade s poistnými podmienkami jednotlivých poisťovní

podpora a asistencia pri poistnych udalistiach
Podpora a asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Práve pri likvidácii poistných udalostí sa ukáže akú kvalitu má uzavreté poistenie. Podpora a asistencia pri poistných udalostiach zo strany sprostredkovateľa poistenia Vám uľahčí nahradiť vzniknuté škody a pomôže obnoviť činnosť Vašej spoločnosti. Zároveň Vám zjednoduší komunikáciu s poisťovňou a administratívne odbremení vašich zamestnancov

office, startup, business-594132.jpg
Monitorovanie poisteného rizika a zabezpečenie potrebných zmien v poistnom krytí

Každá spoločnosť prechádza počas doby svojej existencie menšími či väčšími zmenami a týmto zmenám je potrebné neustále prispôsobovať aj poistný program

businessman, suit, button-4914044.jpg
Príprava a realizácia výberového konania poisťovne

Vhodne zvolená stratégia a kvalitne pripravené podklady pri výberovom konaní poisťovne Vám môžu ušetriť nemalé prostriedky vynaložené na poistenie

Ďalšie služby

... aby Vaše podnikanie nebolo hrou na náhodu